Soon in English
Võtke ühendust ja uurige lähemalt 5551 5008

Eksterjöör

Tasakaal

Meie ajastu suurim väljakutse on olla korraga mitmes ruumis, mitmes ajas, mitmes kultuuris. Olla samaaegselt eestlased ja eurooplased, kogukondlased ja maailmakodanikud, indiviidid ja ühiskonna liikmed. Oluline on leida tasakaalupunkt – seisund, mis rahuldab meie mitmesuunalisi soove.

Otsides ja süvenedes selgub, et on võimalik olla korraga maksimaalne kogukondlane ja samas ka maailmakodanik, täitsa eestlane ja täiesti eurooplane. Selline tasakaalupunkt on leitav – asudes igaühe jaoks pisut erineva koha peal.

Meie ruumiline taotlus Hiiu Lõvi pargi projekteerimisel oli sellise tasakaalupunkti leidmine. Kavandatud elukeskkond püüab ühendada valiku mõlemaid pooli – olla nii moodne kui ka traditsiooniline, nii ühiskondlik kui ka privaatne, nõmmelik ja mittenõmmelik, kohalik ja rahvusvaheline. Meile tundub, et nõnda seatud tasakaal on kogu ajastule iseloomulik. Lõpliku aktsendi annab aga ikka inimene, kes selles keskkonnas elab.

Isiklik ja ühine Nõmme

Nõmme on pikaajaliste traditsioonidega aedlinn, mis on jagatud aedadega ümbritsetud privaatseteks kruntideks. Oma krunt tähendab nõmmekale parki, väljakut, mängu- ja spordiplatsi. Selge jaotus kaheks erineva tähendusega alaks – privaatseks ja ühiskondlikuks – on Nõmme omapära, aga ka häda.

Hiiu Lõvi pargi arhitektuur kasutab ruumi teisiti. Oleme jaganud inimese elutegevuse mitmeks erineva privaatsusastmega alaks ning see liigendus väljendub ka loodud ruumis.

  • Kõige privaatsem osa on loomulikult isiklik kodu – korter või eramu.
  • Majade juures on territoorium juurdepääsuks, kohtumiseks, istumiseks, ühistegevuseks, mängimiseks, aianduseks. See ala on kujundatud kvaliteetse elukeskkonnana, mis soodustab kogukonna tekkimist.
  • Majade keskele jääb oma park, kus saab jalutada, puhata, mängida või lihtsalt mõnusalt aega veeta.
  • Privaatne krunt külgneb kergliiklusteega, mis viib Tallinna suurimasse parki – Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale. Seal on parimad jooksu-, jalgratta- ja suusarajad, suusahüppemäed, inimeste ja koerte jalutusala. Ühtlasi on Hiiu Lõvi park kergliiklustee kaudu ühendatud Nõmme keskusega, kus asuvad turg ja rahvamaja ning kõik muu linnaeluks vajalik.

Selline ruumijaotus võimaldab Hiiu Lõvi pargi elanikul valida, millest ta elu koosneb. Tema võimalused on suuremad kui keskmisel nõmmekal. Samas on tal olemas kõik Nõmme hüved:

  • kõrghaljastus, sest Nõmme peamine ühisvara on puud;
  • privaatsus ja isikupära – iga Nõmme asum tahab olla omaenese moodi, moodustades siiski tervikliku ja ühtse keskkonna;
  • kõrge elukvaliteet – Nõmme on tugeva vaimsusega piirkond, kus elavad inimesed jagavad samalaadseid kultuurilisi väärtusi;
  • ruumiline ühtsus – Hiiu Lõvi pargi suhe avaliku tänavaruumiga on võimalikult nõmmelik, jätkates ja taasluues olemasolevat Nõmme struktuuri.

Hiiu Lõvi pargi arhitektuur on loodud inimesele, kes oskab väärtustada tasakaalu meie moodsas ajas.